Preskočiť na obsah

Podniky a zamestnávatelia, ktorí chcú intenzívne implementovať politiku týkajúcu sa ručnej manipulácie s bremenami v odvetví maloobchodu, nájdu príslušné informácie v brožúre, ktorá ponúka aj mnoho spôsobov riešení.

Ručná manipulácia v maloobchode musí byť eliminovaná všade tam, kde je to možné. Môže byť eliminovaná napr. použitím mechanických pomôcok, technickými a organizačnými riešeniami pre uskladnenie tovaru a pod. Ak je nevyhnutné manipulovať s bremenami ručne, práca má byť vykonávaná spôsobom bezpečným pre zdravie zamestnanca v súlade s ergonomickými požiadavkami.

Cieľom tejto brožúry je nielen podnietiť zamestnancov a zamestnávateľov, aby si uvedomovali riziká, spojené s ručnou manipuláciou s bremenami, ale predovšetkým iniciovať dlhodobo fungujúcu zmenu v ich pracovných návykoch – spôsoboch, akým je práca plánovaná, organizovaná a vykonávaná. Na pomerne malej ploche je k dispozícii dostatok informácií, ktoré sú zároveň doplnené mnohými sprievodnými fotografiami, ktoré umožňujú ich ľahké pochopenie. Brožúra bola pripravená medzinárodnou skupinou odborníkov orgánov inšpekcie práce v rámci európskej kampane Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), zameranej na ochranu pred poškodeniami chrbtice súvisiacimi s prácou pri ručnej manipulácii s bremenami v maloobchode.

Vzhľadom na to, že ručnú manipuláciu s bremenami vykonáva takmer každý zamestnanec alebo živnostník, aj keď s rôznou intenzitou, domnievame sa, že brožúra svojimi stručnými informáciami a názornými ilustráciami nesprávnych postupov, pohybov a polôh tela, ktoré predstavujú pre našu chrbticu riziko, môže byť vhodným nástrojom prevencie.