Preskočiť na obsah

Ručná manipulácia s bremenami znamená každú činnosť, ktorá zahŕňa prepravu alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými zamestnancami. Európsky prieskum odhalil, že 32,5% zamestnancov zamestnaných v odvetví zdravotnej starostlivosti sa sťažuje na problémy s chrbticou.

Brožúra pre oblasť zdravotnej starostlivosti obsahuje užitočné informácie o možnostiach, ktoré uľahčujú prácu personálu pri manipulácii s pacientmi, možnostiach minimalizácie ručnej manipulácie a mechanických pomôckach a ergonomických riešeniach na odstránenie alebo redukciu rizika poškodenia zdravia ako aj o možnostiach zlepšenia skladovania bremien v regáloch.

Vzhľadom na to, že ručnú manipuláciu s bremenami vykonáva mnoho zamestnancov v oblasti zdravotníckej aj sociálnej starostlivosti, domnievame sa, že brožúra svojimi ilustráciami nesprávnych postupov, pohybov a polôh tela, ktoré predstavujú pre našu chrbticu riziko, môže byť vhodným nástrojom prevencie.

Podniky, ktoré chcú intenzívne implementovať politiku týkajúcu sa ručnej manipulácie s bremenami, nájdu príslušné informácie v brožúre, ktorá nepoukazuje len na dôvody, na základe ktorých si podnik môže osvojiť tento prístup, ale ponúka aj mnoho spôsobov riešení. Na pomerne malej ploche je k dispozícii dostatok informácií, ktoré sú zároveň doplnené mnohými sprievodnými fotografiami, ktoré umožňujú ich ľahké pochopenie.

Brožúra bola pripravená medzinárodnou skupinou odborníkov orgánov inšpekcie práce v rámci európskej kampane Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), cieľom ktorej bolo zaistiť lepšie pochopenie a uplatňovanie európskej smernice 90/269/CEE vo vzťahu k ochrane pred poškodeniami bedrovej chrbtice súvisiacimi s prácou pri ručnej manipulácii s bremenami v oblasti zdravotnej starostlivosti.