Preskočiť na obsah

V rámci aktivít Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa dňa 24. októbra 2019 uskutoční v prešovskom hoteli Dukla seminár organizovaný národným kontaktným miestom Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA), ktorým je Národný inšpektorát práce. Seminár sa koná v rámci kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky  a organizujeme ho v spolupráci s naším partnerom Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove, členom Enterprise Europe Network.  Podujatie je pre účastníkov bezplatné. Prihlasovanie na seminár bolo zastavené, pretože už dva týždne pred jeho uskutočnením sa nám podarilo naplniť a dokonca prekročiť kapacitu 50 miest. Ďakujeme vám za priazeň a veľký záujem! Tešíme sa na skoré stretnutie. Pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť však máme takisto dobrú správu. Ďalšie semináre v rôznych krajoch Slovenska pripravujeme aj v roku 2020, v ktorom v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rozbehneme novú kampaň! Sledujte nás na webe aj facebooku, aby ste nezmeškali dôležité novinky!