Preskočiť na obsah

Rozhodli ste sa zmeniť zamestnanie? Alebo zamestnávateľ rozhodol o ukončení vášho pracovného pomeru? Je to pre vás „len“ zmena alebo šok?

Ak práve prežívate druhú situáciu, radi by sme vám dali do pozornosti publikáciu s množstvom užitočných informácií, ktoré pre vás spracoval autorský kolektív v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Publikácia nesie názvov „Skončenie pracovného pomeru medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v kríze“.

Táto publikácia predstavuje systematické spracovanie problematiky skončenia pracovného pomeru nielen z pohľadu Zákonníka práce, ale aj z pohľadu Zákona o sociálnom poistení a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V analýze sa venuje právnej úprave pracovného pomeru so zameraním sa na spôsoby skončenia pracovného pomeru, pričom sa neopomenula ani možnosť uplatnenia nárokov pri neplatnom skončení pracovného pomeru. Ďalšou témou je situácia, keď je zamestnávateľ v kríze, t.j. v úpadku alebo mu úpadok hrozí. V tejto časti sa dočítate o celom priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to od času podania návrhu, cez prihlasovanie si pohľadávok, až po plnenie povinností a záväzkov zamestnávateľa vyplývajúcich z týchto konaní. Úpadkové konania predstavujú pre zamestnancov zložité právne procesy, preto je celá analýza doplnená praktickými príkladmi a vzormi právnych dokumentov.

Cieľom publikácie je poskytnúť prostriedok ochrany záujmov zamestnancov pri uplatňovaní svojich nárokov z pracovného pomeru, a to prostredníctvom realizovania svojich práv. Publikácia sa nachádza na tomto odkaze.