Preskočiť na obsah

Dňa 23. novembra 2023 sa zástupcovia inšpekcie práce z Inšpektorátu práce Košice zúčastnili prvej spoločnej medzinárodnej inšpekcie s kolegami z Maďarska v meste Miškovec. Spoločná inšpekcia bola podporená Európskym orgánom práce (ELA) na dvoch veľkých staveniskách v okolí Miškovca a zamerala sa na porušovanie pravidiel zamestnávania, odmeňovania, platných pravidiel vysielania a odhaľovania falošných dokumentov v sektore stavebníctva. Kontrolu vykonávali maďarskí inšpektori práce s podporou národnej polície za účasti štyroch pozorovateľov zo Slovenska, z Inšpektorátu práce Košice.

Táto spoločná inšpekcia prehĺbila porozumenie praxe a postupov pri vykonávaní inšpekcie zo strany maďarských orgánov a prispela k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce medzi národnými orgánmi Maďarska a Slovenskej republiky. Umožnila zdieľanie odborných znalostí a osvedčených postupov a nadviazanie osobných kontaktov zástupcov inšpekcie práce z oboch krajín, ktoré budú môcť byť využité pre budúcu spoluprácu vzhľadom na geografickú blízkosť oboch mies a regiónov. Táto inšpekcia bola organizovaná v rámci akčného týždňa kontrol v oblasti stavebníctva a v súlade s programom práce ELA na rok 2023 v sektore stavebníctva.