Preskočiť na obsah

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách – ESENER – je rozsiahly prieskum, ktorý sa zaoberá tým, ako európske pracoviská riadia bezpečnostné a zdravotné riziká v praxi.

V týchto dňoch sa rozbieha pilotné testovanie štvrtej vlny ESENER, ktorá je naplánovaná do konca marca. V každej z 30 krajín Európy, v ktorých sa ESENER 2024 realizuje, sa v rámci tejto pilotnej fázy uskutočnia rozhovory s približne 30 podnikmi. Ide o kľúčový záverečný test ESENER pred hlavnou prácou v teréne, ktorá sa naplno rozbehne koncom mája 2024.

Prvé výsledky z prieskumu ESENER 2024 budú zverejnené začiatkom roka 2025.

Prečítajte si viac o projekte ESENER na webe Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a sledujte #ESENER prostredníctvom sociálnych médií.