Poznáte slovo STRES? Samozrejme, že áno. Stres je predsa súčasťou nášho každodenného života. Bežnú mieru stresu voláme záťaž. Ak ale záťaž prekročí zdravú mieru, prichádza na scénu stres, a ten by sme nemali podceňovať. Pre niekoho škodlivý, pre druhého hnací motor pri práci.

Stres môže a dokáže ohroziť našu prácu natoľko, že jeho dôsledkom môže byť pracovný úraz, alebo dokonca práceneschopnosť. Jean Kingová napísala: „Chronický stres je ako pomalý jed!“. Prečo niekto zvláda nároky na neho kladené a pre druhého je to ťažké? Odpoveď nájdete v publikácii, ktorú pre vás pripravil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. s názvom „Prevence a zvládání stresu“. Spomínanú publikáciu si viete bez stresu a z pohodlia domova stiahnuť tu .