Preskočiť na obsah

V dňoch 23. – 24. marca sa v Budapešti uskutočnilo zasadnutie V4 členov Výboru vrchných inšpektorov práce (SLIC), organizované Ministerstvom pre inovácie a technológie. 

Témou stretnutia boli moderné stimuly v oblasti BOZP na zlepšenie pracovných podmienok a konkurencieschopnosti.

Účastníci stretnutia prezentovali svoje aktivity a diskutovali o možnostiach proaktívnej komunikácie, zdrojoch a nástrojoch na zvýšenie efektívnosti a hlavných cieľoch svojich národných stratégií v rámci Strategického rámca EÚ v oblasti BOZP na roky 2021 – 2027.

Slovensko bude predsedať Vyšehradskej štvorke od júla 2022 do júna 2023. Témou stretnutia zástupcov inšpekcie práce krajín V4 na Slovensku bude Aktuálne otázky ochrany práce a výzvy pre orgány inšpekcie práce.