Preskočiť na obsah

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce sa v dňoch 14. a 15. mája 2024 zúčastnili na stretnutí predstaviteľov inšpekcie práce krajín V4 v Opave v Českej republike. Témou stretnutia bolo okrem iných problémov aj reťazenie dodávky pracovnej sily a jej dopady na úrazovosť.

Účastníci stretnutia sa navzájom informovali o situácii v jednotlivých štátoch a hľadali možnosti cezhraničnej spolupráce. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Európskeho orgánu práce.