Preskočiť na obsah

Dve porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zistili inšpektori práce z IP Banská Bystrica počas súčinnostnej akcie zameranej na kontrolu taxislužieb v Banskej Bystrici. Súčinnostná akcia sa konala v dňoch 7. a 8. októbra 2020 v spolupráci s Mestskou políciou Banská Bystrica a bola zameraná na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov taxislužieb ako aj vodičov taxislužieb v zmysle zákona č.56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Súčinnostnou kontrolou bolo zistených niekoľko porušení, prevažne sa jednalo o nevydanie potvrdenia o zaplatenom cestovnom a označenie vozidiel taxislužby v zmysle platnej legislatívy. Všetky tieto porušenia budú riešené v správnom konaní odborným útvarom Mesta Banská Bystrica.

Kontroly taxislužieb na území mesta Banská Bystrica budú vykonávané aj v ďalšom období.

Fotografie z akcie nájdete na faceboookovom profile Inšpekcie práce @inspekciapracesr