Preskočiť na obsah

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách.

Sumy stravného pre časové pásma sú:

  1. 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  2. 10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. 16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zvýšenie sumy stravného má podľa § 152 Zákonníka práce vplyv aj na výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ako aj na hodnotu stravovacej poukážky.

Zamestnancom spĺňajúcim zákonné podmienky prispieva zamestnávateľ na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.


Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. 

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa tak maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zvyšuje zo sumy 3,74 eura na sumu 4,02 eura a minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zvyšuje zo sumy 5,10 eura na sumu 5,48 eura.

Okrem toho poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na stravovanie príspevok zo sociálneho fondu.