Preskočiť na obsah

Každý rok 31. mája sa pozornosť upriami na škodlivý účinok a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretovému dymu. Svetový deň bez tabaku  má ľudí odradiť od užívania tabaku v akejkoľvek forme a vyzvať jednotlivcov, verejnosť a štátnu správu, aby aktívne propagovali životný štýl bez tabaku.

V rámci iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každý rok poukazuje na jednu vybranú tému, ktorá sa stane jednotným posolstvom pre celý svet. V kampani na rok 2019 sa pozornosť obracia na pôsobenie tabaku a jeho škodlivých účinkov na pľúca, počínajúc rakovinou až po chronické ochorenia dýchacích ciest.

Napriek tomu, že škodlivé účinky tabaku na ľudské zdravie sú dobre známe, mnohí pracovníci ešte stále nemôžu pracovať na pracoviskách bez cigaretového dymu. EU-OSHA má v ponuke zbierku informačných listov na pomoc pri zabezpečení pracovného prostredia bez cigaretového dymu pre každého.

 

Pozrite si film Napo vo filme … pľúca v práci  a oboznámte sa s tým, ako bojovať s cigaretovým dymom.

Čítajte viac o rakovine súvisiacej s prácou a nebezpečných látkach.