Preskočiť na obsah

„Zastavme pandémiu: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci môže zachrániť životy“ je nový slogan Svetového dňa BOZP 2020, ktorý každoročne 28. apríla koordinuje Medzinárodná organizácia práce (MOP). Ešte nikdy nebolo tak dôležité, aby hlavným bodom tohto medzinárodného dňa bolo zvyšovanie informovanosti o prijatí bezpečnostných postupov na pracoviskách a významnej úlohe, ktorú zohrávajú služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) pri práci.

Tripartita, ktorá je základným kameňom práce agentúry EU-OSHA, a európsky sociálny model sú kľúčom k účinnému riadeniu BOZP s cieľom ochrániť pracovníkov počas pretrvávajúcej krízy a z dlhodobého hľadiska vrátane obnovy a pripravenosti v budúcnosti.

Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 a kríza postihli každého. Pracovníci však stoja v prvej línii. Preto „Zastavme pandémiu v práci“ je sloganom Medzinárodného pamätného dňa pracujúcich  v roku 2020, ktorý sa takisto oslavuje 28. apríla na podporu všetkých pracovníkov a na pripomenutie si tých, ktorí pri práci zomreli, zranili sa alebo sa pre ňu necítia dobre.

Agentúra EU-OSHA od vypuknutia pandémie aktívne zbiera a pripravuje príslušné informácie pre pracoviská.

Prečítajte si naše články na OSHwiki COVID-19: usmernenie pre pracoviská  a Praktické tipy pre teleprácu z domu  a zdieľajte ich.

Pozrite si videoklipy s postavičkou Napo venované téme „Zastavme pandémiu“  a zdieľajte ich.

Navštívte stránku venovanú Svetovému dňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2020