Preskočiť na obsah

Investovať do bezpečnosti a ochrany zdravia znamená myslieť na zdravie a pohodu zamestnancov, teraz aj v budúcnosti. Dnes si pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to deň, kedy by sme sa mali zamyslieť a zhodnotiť, čo nás naučila pandémia a pouvažovať nad tým, ako môžeme aj my prispieť k posilneniu riadenia BOZP na pracoviskách.

Zároveň si dnes pripomíname aj pamätný deň venovaný obetiam pracovných úrazov. Vlani na Slovensku prišlo pri práci o život 32 ľudí. Ďalších 49 má po úraze trvalé následky, čo je o 8 menej ako v roku 2019 a o 27 ľudí menej ako v roku 2018. Pomôžte nám aj vy napĺňať poslanie inšpekcie práce, ktorým je dbať na to, aby sa všetci zamestnanci vrátili domov každý deň ku svojim rodinám živí a zdraví.

Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky podporuje aktivity agentúry EU-OSHA, ktorá spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) s cieľom zvýšiť informovanosť o naliehavej potrebe zaručiť nielen nepretržitú ochranu pred tradičnými rizikami hroziacimi pri práci, ale aj zabezpečiť lepšiu pripravenosť a reakciu na budúce potenciálne hrozby pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

V tejto súvislosti je dôležitou iniciatívou nadchádzajúci strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov (2021 – 2027). Budú sa ním formovať a podporovať národné stratégie v oblasti BOZP, ktoré sú základným prvkom pri vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv, a jeho cieľa, ktorým je dosiahnuť najvyššie normy v oblasti BOZP pre všetkých zamestnancov v EÚ.

V prípade bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je stále čo zlepšovať a v tomto procese každý z nás zohráva dôležitú úlohu.

Pozrite si sekciu na webovom sídle agentúry EU-OSHA venovanú téme COVID-19: zdroje pre pracovisko

Tu si môžete stiahnuť usmernenie EÚ COVID-19: Späť na pracovisko – Prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov, ktoré je dostupné v 25 jazykoch.