Preskočiť na obsah

Viac ako tisíc zachránených ľudských životov za posledných dvadsať rokov a pokles počtu pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví o viac ako tretinu v roku 2018 v porovnaní s predošlým rokom. To sú len niektoré výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť inšpekcii práce aj vďaka snahe neustále zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách po celom Slovensku.

V minulom roku bolo inšpekcii práce na území Slovenskej republiky oznámených celkom 9080 pracovných úrazov, čo je o 835 úrazov menej ako v roku 2017. Národný inšpektorát práce vlani zaznamenal 38 smrteľných pracovných úrazov, čo je historicky najnižší počet (podobné číslo sme zaregistrovali len v roku 2011) a veľmi významný pokles sme evidovali tiež v počte pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, kde NIP registruje v medziročnom porovnaní zníženie o viac ako 40 percent (41,5%). Z celkového počtu 118 prípadov v roku 2017 to bolo len 69 prípadov v roku 2018.

Aj keď nás teší, že sa darí znižovať počty závažných pracovných úrazov, nemôžeme byť celkom spokojní. Za každým z týchto čísel sa totiž skrývajú reálni ľudia, reálne ľudské životy. Za každou z obetí pracovného úrazu je otec, mama, dcéra, či syn, ktorí niekomu chýbajú. A my nesmieme poľaviť v úsilí vytvárať bezpečné pracoviská pre všetkých, kým sa nám spolu so zamestnávateľmi a zamestnaneckými organizáciami nepodarí dosiahnuť zdanlivo nedosiahnuteľnú métu nula smrteľných pracovných úrazov. Som presvedčený, že sa to dá, pretože každý si zaslúži, aby sa z práce domov k rodine vrátil tak ako z domu odišiel – živý a zdravý,“ hovorí Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce.

Ďalej dodal, že aj preto je prioritou Národného inšpektorátu práce účinne šíriť osvetu a vykonávať prevenciu, ale tiež kontrolovať a keď je to potrebné, tak i sankcionovať zamestnávateľov, aby vedeli, že nemožno tolerovať stratu ani jedného ľudského života. Spolu s mojimi kolegami sme odhodlaní urobiť všetko preto, aby sa bezpečná práca a dôstojné pracovné podmienky stali každodennou realitou všetkých pracujúcich ľudí na Slovensku,zdôraznil Karol Habina na záver.