Preskočiť na obsah

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2019 publikovalo výsledky výskumnej úlohy pod názvom: Uplatnenie a podpora starších občanov na trhu práce. Etapa: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov o zamestnanie.

Štúdia prezentuje výsledky reprezentatívneho empirického výskumu na vzorke 1116 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, evidovaných na úradoch práce celého Slovenska. Prečítajte si ako z vlastnej skúsenosti uchádzači odpovedali na jeseň 2018 a porovnajte si výsledky obdobných prieskumov vykonaných v rokoch 2003, 2008 a 2012.

Štúdia má päť častí. Predstavuje okrem iného podrobné charakteristiky starších nezamestnaných vo vzťahu k trhu práce a ich sociálnej situácie. V ďalšej časti je analýza o stave nezamestnanosti starších, ako aj o obdobiach trvania a príčinách ich nezamestnanosti. Podrobne sú rozanalyzované prekážky zamestnania a komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi. Priestor dostali aj aktivity starších nezamestnaných pri hľadaní si práce, čiže sa dozviete aj výsledok na často si kladenú otázku: „Ako si čo najskôr nájdete prácu?“. Napokon sú analyzované názory starších uchádzačov o zamestnanie na súčinnosť úradov práce pri nachádzaní práce. Podrobnosti nájdete na tomto odkaze.