Preskočiť na obsah

V dňoch 5. – 6. marca 2015 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie oficiálnych partnerov európskej kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. Toto podujatie, ktorému predsedali európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a riaditeľka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“) Christa Sedlatschek, bolo zamerané na referenčné porovnávanie a výmenu osvedčených postupov a skúseností partnerov v rámci kampane zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Pri tejto príležitosti EU-OSHA zároveň slávnostne oznámila víťaza európskej ceny za Dobrú prax v oblasti zdravých pracovísk za obdobie rokov 2014 – 2015 v novej osobitnej kategórii oficiálny partner kampane. Stala sa ním spoločnosť Siemens, ktorej bolo slávnostným spôsobom odovzdané toto prestížne ocenenie za podporu počas realizácie mnohých aktivít zameraných na elimináciu psychosociálnych rizík a stresu na európskych pracoviskách riaditeľkou EU-OSHA.

Do kampane sa zapojilo viac ako 100 oficiálnych partnerov počnúc od veľkých nadnárodných korporácií až po malé podniky, avšak všetky tieto organizácie majú jeden spoločný menovateľ – záujem podporovať a venovať sa problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uvedomujú si dôležitosť upriamenia pozornosti na témy akými sú pracovný stres a psychosociálne riziká.