Preskočiť na obsah

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala na zásadný význam ochrany zdravia vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto iniciatíva vychádza z predchádzajúceho strategického rámca EÚ na roky 2014 až 2020. Jej cieľom je zachovať a ďalej zlepšovať prísne normy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre zamestnancov v EÚ, a to aj vzhľadom na nové okolnosti, ako aj prispieť k príprave na nové krízy a hrozby. Určia sa v nej hlavné ciele a stanoví strategický rámec na podporu spolupráce krajín EÚ a zainteresovaných strán v oblasti spoločných priorít.

Do 1. marca 2021 sa s nami môžete podeliť o spätnú väzbu na tému budúceho strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (2021 – 2027). Neváhajte a zapojte sa! Vyjadrite sa k otázkam, ktoré budú ovplyvňovať politiku v oblasti BOZP v ďalších rokoch!

Oboznámte sa bližšie s verejnou konzultáciou a odpovedzte na dotazník