Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“ osvetové video, ktorého cieľom je poukázať na výhody legálnej práce oproti práci nelegálnej. Verziu so slovenskými titulkami nájdete tu , verziu s anglickými titulkami tu . Video je zároveň súčasťou kampane EÚ o výhodách deklarovanej práce #EU4FairWork.

Video bolo pripravené v spolupráci so Súkromnou školou umeleckého priemyslu filmovou v Košiciach (https://www.filmovaskola.sk/).