Preskočiť na obsah

Elektronická príručka VeSafe je interaktívnym jednotným kontaktným miestom, kde možno získať informácie o rizikách týkajúcich sa vozidiel na pracovisku. Venuje sa v nej pozornosť problematike bezpečnej jazdy, doprave na pracovisku a práci na ceste alebo v blízkosti cesty. Príručka, ktorá je výsledkom spoločného úsilia agentúry EU-OSHA a Európskej komisie, obsahuje mnoho príkladov osvedčených postupov a prehľad relevantných nariadení. Ďalšou výhodou je, že je bezplatná, ľahko sa používa a umožňuje filtrovať informácie podľa určitého rizika alebo typu vozidla.

Nehody spojené s vozidlami predstavujú 40 % všetkých smrteľných nehôd na pracovisku, a preto bez ohľadu na to, či ste zamestnanec, zamestnávateľ alebo odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, určite si prečítajte elektronickú príručku VeSafe!

Vyhľadajte si príklady osvedčených postupov v príručke VeSafe .

Zistite viac o nehodách a zraneniach vodičov a o tom, ako zvládnuť tieto riziká.