Preskočiť na obsah

Základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia môžu učitelia na základných školách priblížiť žiakom hravou, ale náučnou formou, prostredníctvom Napo príbehov.

Napo je hlavnou postavou krátkych animovaných príbehov, ktoré nenútenou formou názorne poukazujú na správne chránenie si svojho zdravia za dodržiavania jednoduchých bezpečnostných pravidiel. Napo je kamarát, s ktorým deti sympatizujú a ktorý im pomáha premýšľať, chápať a konať v otázkach bezpečnosti.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, spolu s konzorciom pre Napa v spolupráci s Národnými kontaktnými miestami vypracovala súbor vzdelávacích nástrojov pre učiteľov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.

Detskí pedagógovia môžu túto učebnú pomôcku stiahnuť na internete zdarma a využiť ju na rôznych vyučovacích hodinách, triednických hodinách, či mimoškolských stretnutiach. Ide o materiál určený predovšetkým pre deti vo veku 7 až 11 rokov, ale skúsenosti hovoria, že si tieto krátke príbehy radi pozrú a poučia sa z nich aj starší, či mladší záujemcovia.

Každá z lekcií zahŕňa materiály pre učiteľov, ktoré ich uvedú do problematiky, ako aj krátke videá. Interaktívna povaha učebných plánov zabezpečí, že deti udržia svoju pozornosť a zapájajú sa do programu. Jednotlivé lekcie sú zamerané na témy, s ktorými sa žiaci základných škôl stretávajú doma a v škole, vrátane prehľadu bezpečnostných značiek, hodnotenia nebezpečenstiev a krátkych návodov na riešenie rôznorodých rizikových situácií.

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia je veľmi dôležité, preto je potrebné začať už v detstve a vypestovať si tak správne návyky, ktoré chránia zdravie a život svoje aj iných.

V prípade záujmu je možné stiahnuť si voľne dostupné materiály na nasledovnej internetovej stránke: https://www.napofilm.net/sk/napo-for-teachers.