Preskočiť na obsah

Cieľ: Cieľom webinára je oboznámiť zamestnancov, zamestnávateľov a Fyzických osôb – podnikateľov s NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášky 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj  praktickými skúsenosťami pri ich aplikácii v praxi.

Účastníci:  odborná verejnosť, zamestnávatelia , zamestnanci

Prednášajúci: Ing. Peter Zakuťanský

Organizačné pokyny:

Termín konania:   29.09.2022  (štvrtok) so začiatkom  od 09.00 hod.

Miesta konania: Webinár prostredníctvom MS TEAMS (prihláseným účastníkom príde link prostredníctvom ktorého sa pripoja do webinára).

Účastnícky poplatok: bez poplatku

Žiadame Vás o nahlásenie účasti   a zaslanie otázok  k avizovanej téme  na e-mail: dana.kerestesova@ip.gov.sk  a Marta.Galova@ip.gov.sk aspoň 2 dni vopred. Webinár sa uskutoční  online prostredníctvom Microsoft TEAMS, po prihlásení sa na webinár  bude deň pred konaním  zaslaný  na e-mail link s prihlásením to daného webinára. Link je možné  otvoriť  prostredníctvom internetového prehliadača ( Edge, Chrome, Mozilla).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Alena Hudáková
hlavný inšpektor práce