Preskočiť na obsah

Pod záštitou Európskeho orgánu práce (ELA) sa v dňoch 16. – 17. 5. 2024 v Belej pri Žiline konal prvý workshop pre odborníkov z praxe v oblasti pracovnej mobility.

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností a poznatkov orgánov pôsobiacich v oblasti pracovnej mobility na SR. Na workshope sa zúčastnili zástupcovia EURES, SOLVIT, Your Europe Advice, Enterprise Europe Network, Free movement body a zástupcovia Národného inšpektorátu práce.

Workshop pre odborníkov z praxe