Preskočiť na obsah

Spomedzi 42,8 milióna osôb so zdravotným postihnutím v produktívnom veku v EÚ je v súčasnosti zamestnaná len približne polovica. Je veľmi dôležité, aby pracoviská propagovali dobrý zdravotný stav a poskytovali podporu jednotlivcom so zdravotným postihnutím pri zapojení sa alebo opätovnom zapojení sa do pracovného procesu a zotrvaní v zamestnaní.

Cieľom balíka opatrení Európskej komisie v oblasti zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím je dosiahnuť rovnaký prístup na trh práce pre osoby so zdravotným postihnutím. Agentúra EU-OSHA prispieva tým, že ponúka relevantné informácie a zdroje.

Nájdite si chvíľu a preskúmajte novú webovú sekciu o pracovníkoch so zdravotným postihnutím a pozrite si veľkú zbierku zdrojov v článku na OSHWiki Ill health, disability, employment and return to work (Zlé zdravie, zdravotné postihnutie, zamestnanosť a návrat do práce).

Prijímanie rôznorodej pracovnej sily je nevyhnutné na podporu bezpečnejších a zdravších pracovísk!