Preskočiť na obsah

Vedúca právneho oddelenia Národného inšpektorátu práce (NIP) Alena Mirossayová si striebornú medailu prebrala z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Jána Richtera.

Naša kolegyňa bola ocenená za vynikajúce výsledky a dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti inšpekcie práce, zameranú predovšetkým na legislatívnu a správno-právnu oblasť. Aktívne sa podieľa na tvorbe predpisov inšpekcie práce. JUDr. Mirossayová si toto ocenenie veľmi cení: „Rezortné vyznamenanie z rúk pána ministra ma  potešilo, veľmi si to vážim a zároveň to pre  mňa predstavuje záväzok do budúcnosti. Ďakujem mojim kolegom,  ktorí ma počas tých 25 rokov práce v inšpekcii práce učili,  formovali a posúvali ďalej. Toto ocenenie patrí aj im.“

Alena Mirossayová sa tiež zapája do propagácie slovenskej inšpekcie práce v Českej republike účasťou v medzinárodnom twinningovom projekte ako aj účasťou v ďalších projektoch. Zároveň sa podieľa na medzinárodnej spolupráci v oblasti inšpekcie práce a na výchove nových zamestnancov svojimi dlhoročnými skúsenosťami a odbornými vedomosťami.

Za sústavu inšpekcie práce boli v Bratislave ocenení aj Dušan Hejduk z Inšpektorátu práce Bratislava, Martin Cibula z Inšpektorátu práce Nitra, Peter Klec z Inšpektorátu práce Prešov a Valéria Hogyová a z Inšpektorátu práce Košice.