Preskočiť na obsah
Zástupcovia NIP rokovali na pôde GR ZVJS.

Na pôde Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi zástupcami Národného inšpektorátu práce a Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Účelom tohto stretnutia bolo vyhodnotenie spolupráce z oblasti vykonávania inšpekcie práce na pracoviskách, na ktorých sú obvinení alebo odsúdení zaraďovaní do práce. Rovnako vyvolanie diskusie súvisiacej s potrebou vypracovania spoločnej dohody o spolupráci v ďalšom období.

Stretnutia sa za Národný inšpektorát práce zúčastnila jeho predstaviteľka – generálna riaditeľka Bc. Hedviga Machayová, MBA, JUDr. Lucia Sabová Danková, riaditeľka odboru pracovnoprávnych vzťahov a Ing. Stanislav Krajňák, PhD., riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Za zbor sa predmetného stretnutia zúčastnil plk. Mgr. Michal Sedliak, námestník generálneho riaditeľa pre služobné veci, plk. JUDr. Ing. Mgr. Ľubomír Klištinec, riaditeľ odboru kontroly a právnych činností a pplk. Ing. Michal Schmidt, inšpektor orgánu dozoru zboru.