Preskočiť na obsah

Kampaň  podporuje zber príkladov dobrej praxe riešení, ako sa vyrovnať s problematikou zamestnanosti staršej populácie pri využití ich odborných vedomostí a praktických skúseností pri zachovaní všetkých požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Výber témy kampane má pozitívnu spätnú väzbu zo strany členských štátov EÚ, pretože nepriaznivé demografické zmeny a potreba dlhšieho zotrvania ľudí v pracovnom procese sa považujú za závažný problém
súčasnosti. Nová kampaň nás  sprevádza počas rokov 2016 – 2017 a v rámci nej budú sú organizované početné aktivity aj na Slovensku.
Prvou z nich je bola tlačová konferencia 26. apríla 2016 v Bratislave, na ktorú  nadviazal seminár organizovaný pre členov národnej siete a šíriteľov myšlienky kampane dňa 5. mája 2016 v Bratislave. O všetkých aktivitách organizovaných na podporu kampane informuje národné kontaktné miesto  verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.ip.gov.sk a taktiež prostredníctvom médií.