Preskočiť na obsah

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2023 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách.

Sumy stravného pre časové pásma sú

  1. 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  2. 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Ak zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie poskytovaním stravovacej poukážky, jej hodnota predstavuje najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. januára 2023 tak z dôvodu zvýšenia sumy stravného hodnota stravovacej poukážky nesmie byť nižšia ako 5,10 eura

Zároveň sa s účinnosťou od 1. januára 2023 novelou Zákonníka práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom stravovaciu poukážku v elektronickej forme. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prípad, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.