Preskočiť na obsah

Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa

Číslo zmluvy : NIP/2019/19

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Cena s DPH :
Dátum evidencie: 6. septembra 2019
Dátum platnosti:
Dátum účinnosti: