Preskočiť na obsah

Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa

Číslo zmluvy : NIP/2022/02

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Cena s DPH :
Dátum evidencie: 21. januára 2022
Dátum platnosti:
Dátum účinnosti: