Preskočiť na obsah

Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa

Číslo zmluvy : NIP/2023/02

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Cena s DPH :
Dátum evidencie: 1. januára 2023
Dátum platnosti: 31. decembra 2023
Dátum účinnosti: