Preskočiť na obsah

Zmluva o poskytov. práv za využ.databáz

Číslo zmluvy : NIP/2009/18

Dodávateľ:

Infostat

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Cena s DPH : 0€
Dátum evidencie: 22. júna 2009
Dátum platnosti:
Dátum účinnosti: 22. júna 2009