Preskočiť na obsah

Zmluva o poskytovaní služby STN-online

Číslo zmluvy : NIP/2017/20

Dodávateľ:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce
Cena s DPH : 12 870,00€
Dátum evidencie: 28. decembra 2017
Dátum platnosti: 31.12.2018
Dátum účinnosti: