Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj
Ilustračný obrázok z kresleného filmu Napo a Horúčavy v práci

Horúčavy pri práci Usmernenie pre pracoviská – teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ

Zmena klímy je realitou, ktorá môže negatívne vplývať na pracovné prostredie a bezpečnosť zamestnancov. Stúpajúce teploty predstavujú riziko tepelného stresu, ktorý postihuje pracujúcich v rôznych odvetviach. Praktická príručka agentúry EU-OSHA Horúčavy v práci, ktorá je teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ, poskytuje praktické usmernenia o tom, ako riadiť riziká spojené s prácou v teple. Tento základný zdroj informácií sa zameriava na zamestnávateľov

čítať ďalej
Pozor na pracovné úrazy

Alarmujúci nárast počtu smrteľných pracovných úrazov !!!

Inšpekcia práce upozorňuje na nárast závažných pracovných úrazov, dokonca s následkom smrti v tomto letnom období. V poslednom týždni sme zaznamenali zvýšený počet smrteľných pracovných úrazov, čo je alarmujúce. Je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že dlhodobo prvenstvo najrizikovejšej pracovnej činnosti patrí stavebníctvu. V tomto období síce priaznivom pre výstavbu, môžeme hovoriť o nepriaznivom období horúčav, letných búrok, nečakaných zmien počasia a pracovných úrazov Pracovné-úrazy-v-kocke_brožúra-NIP.pdf (gov.sk).

čítať ďalej
Workshop pre odborníkov z praxe

Workshop pre odborníkov z praxe

Pod záštitou Európskeho orgánu práce (ELA) sa v dňoch 16. – 17. 5. 2024 v Belej pri Žiline konal prvý workshop pre odborníkov z praxe v oblasti pracovnej mobility. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností a poznatkov orgánov pôsobiacich v oblasti pracovnej mobility na SR. Na workshope sa zúčastnili zástupcovia EURES, SOLVIT, Your Europe Advice, Enterprise Europe Network, Free movement body a zástupcovia Národného inšpektorátu

čítať ďalej
Odborná konferencia Deň skúšobníctva.

Deň skúšobníctva 2024

Dňa 16.05.2024 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia Deň skúšobníctva 2024, ktorú zorganizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Zazneli na nej aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody, technickej normalizácie, metrológie, kvality, akreditácie, trhového dohľadu či informácie o novej a pripravovanej európskej legislatíve. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov ako aj zástupcovia autorizovaných a notifikovaných osôb. Za inšpekciu práce vystúpil

čítať ďalej
Ilustračný obrázok - animácia - Cena za dobrú prax

Prihláste sa do súťaže Cena za dobrú prax a vstúpte do digitálneho veku práce!

Cena za dobrú prax Európskej agentúry pre BOZP v rámci kampane Zdravé pracoviská, organizovaná v spolupráci s národnými kontaktnými miestami, je ocenením všetkých typov organizácií v celej Európe, ktoré prezentujú inovatívne prístupy na podporu pohody zamestnancov. V rámci príkladov dobrej praxe sa má aktívne predchádzať rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia so zavádzaním digitálnych technológií na pracovisku. Po skončení súťaže

čítať ďalej
Predstavitelia inšpekcie práce krajín V4 na spoločnej fotografii v rámci stretnutia v Opave v Českej republike.

Stretnutie predstaviteľov inšpekcie práce V4

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce sa v dňoch 14. a 15. mája 2024 zúčastnili na stretnutí predstaviteľov inšpekcie práce krajín V4 v Opave v Českej republike. Témou stretnutia bolo okrem iných problémov aj reťazenie dodávky pracovnej sily a jej dopady na úrazovosť. Účastníci stretnutia sa navzájom informovali o situácii v jednotlivých štátoch a hľadali možnosti cezhraničnej spolupráce. Stretnutie sa uskutočnilo pod

čítať ďalej
peniaze, valorizácia správnych poplatkov

Valorizácia sadzieb správnych poplatkov

Vzhľadom na prijatý zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa od 01.04.2024 mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch dochádza od 1. apríla 2024 k valorizácii sadzieb správnych poplatkov, a teda aj k zmene sadzieb pri niektorých úkonoch NIP: Správny poplatokElektronické

čítať ďalej
Plenárne zasadnutie SLIC Brusel, máj 2024

Spoločne proti karcinogénom na pracovisku

Riaditeľka odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národného inšpektorátu práce Mgr. Katarína Timková sa v dňoch 7. a 8. mája zúčastnila na 85. plenárnom zasadnutí Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) v belgickom Bruseli. Hlavnou témou zasadnutia bola Sociálna podmienenosť spoločnej agrárnej politiky (CAP) – prebehla veľmi aktívna diskusia o plnení povinnosti inšpekcie práce informovať raz ročne (od roku  2025)

čítať ďalej
Ilustračný obrázok - vodič automobilu

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. mája 2024

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,075 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,265 eura. Opatrením č. 73/2024 Z. z. sa ruší

čítať ďalej
Ilustračný obrázok - kalendár

1. september už nie je dňom pracovného pokoja

1. januára 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Uvedeným zákonom boli novelizované, okrem iných právnych predpisov, aj zákon o štátnych sviatkoch a Zákonník práce. Prijaté zmeny majú dopad na nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov. Novelou zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a

čítať ďalej