Preskočiť na obsah

Stroje, vrátane zdvíhadiel, dopravníkov a podobných zariadení, sú podľa oficiálnych štatistík zdrojom až 25 % všetkých závažných pracovných úrazov. S cieľom predchádzať pracovným úrazom a nesprávnej praxi pri používaní strojov a zariadení bola vydaná príručka, ktorá poskytuje prehľad najčastejších nedostatkov v dodržiavaní BOZP pri používaní strojov, prehľad príkladov nesprávnej a správnej praxe. Poukazuje sa v nej na význam údržby, správne používanie OOPP a zdôrazňuje význam zisťovania nebezpečenstiev a ohrození a posudzovanie rizika pri používaní strojov.

Príručka obsahuje aj stručný prehľad súvisiacich právnych predpisov, informáciu o forme poskytovania poradenstva a kontakty na inšpektoráty práce.