Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce usporiadal 19. októbra 2020 historicky prvú online tlačovú konferenciu. Jej témou bol začiatok Európskeho týždňa BOZP, ktorý si pripomíname v rámci celej Európy už tradične v 43. kalendárnom týždni. Zároveň sme touto aktivitou oficiálne odštartovali novú kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ pre roky 2020-2022. Na Slovensku je kampaň koordinovaná prostredníctvom Národného kontaktného miesta EU-OSHA, ktoré funguje pri Národnom inšpektoráte práce.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Napriek existujúcej legislatíve, rôznym prevenčným opatreniam a iniciatívam trpia v priemere traja z piatich ľudí v rámci celej EÚ poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Ide tak o najčastejšiu príčinu zdravotných problémov spojených s prácou v Európe, pričom poškodenia podporno-pohybovej sústavy postihujú pracovníkov na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach. Opakované pohyby, dlhotrvajúce sedenie a zdvíhanie ťažkých predmetov sú len niektoré z rizikových faktorov, ktoré prispievajú k týmto problémom a majú negatívny vplyv na kvalitu života.

Národný inšpektorát práce ako národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes na Slovensku oficiálne rozbieha kampaň „Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 – 2022“. „Tento dátum sme si nevybrali náhodou. Práve dnes sa totiž začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý prebieha vždy v 43. kalendárnom týždni roka a ktorý je najväčším podujatím tohto druhu v Európe,“ hovorí Ing. Michal Horňak, vedúci oddelenia riadenia inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce.

V minulosti inšpekcia práce v Slovenskej republike organizovala počas Európskeho týždňa BOZP rôzne vzdelávacie podujatia, prednášky, konferencie, semináre a dni otvorených dverí na krajských inšpektorátoch práce. „Aktuálna situácia nám nedovoľuje organizovať tradičné podujatia, preto sme sa rozhodli upozorniť na dôležitosť zabezpečenia čo najlepšieho pracovného prostredia pre zdravie zamestnancov a dobrých podmienok na pracovisku netradičnou formou online tlačovej konferencie,“ dodáva k tomu JUDr. Marián Mečír, PhD., riaditeľ osobného úradu Národného inšpektorátu práce.

Mnohí z nás pociťujú bolesti chrbta, stuhnuté svaly alebo bolesti krku ako dôsledok práce, čo môže vážne ovplyvniť náš každodenný život, produktivitu a nepriaznivo vplývať na naše fyzické ale tiež duševné zdravie. Okrem toho poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú veľké výdavky pre zamestnávateľov a národné systémy zdravotnej starostlivosti. Podľa rôznych odhadov sa náklady na pracovné úrazy a choroby z povolania pohybujú rádovo v miliardách eur, pričom v závislosti od jednotlivých krajín sa môžu pohybovať až na úrovni 3,3 percenta HDP*. Zamestnanci, ktorí trpia poškodeniami podporno-pohybovej sústavy sú častejšie a dlhšie práceneschopní, dochádza u nich k vyššej pravdepodobnosti zníženia pracovnej výkonnosti a v konečnom dôsledku to často môže znamenať ich odchod do predčasného dôchodku.

Riešenie týchto otázok je zvlášť dôležité najmä v súčasnosti, keďže pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvňuje spôsob, akým žijeme a pracujeme. Mnohí zamestnanci museli vymeniť kanceláriu za prácu z domova, čo so sebou takisto prináša mnohé nové riziká. Inšpekcia práce sa v súvislosti s aktuálnou situáciou usiluje vychádzať v ústrety zamestnancom a tiež zamestnávateľom. Inšpektoráty práce od začiatku koronakrízy vo zvýšenej miere zameriavajú svoju pozornosť predovšetkým na poskytovanie poradenstva. V období od 13. marca 2020 do polovice októbra poskytli celkom 5244 poradenstiev, čo je zhruba o tretinu viac ako v rovnakom období minulého roku. Národný inšpektorát práce zároveň na svojom webovom sídle spustil osobitnú sekciu Koronavírus – informácie zameranú na informácie súvisiace s problematikou ochrany práce a ochrany zdravia pri práci, kde nájdu zamestnanci i zamestnávatelia množstvo užitočných informácií.

Odkazy:

Viac o aktivitách inšpekcie práce v SR nájdete na webe NIP www.nip.sk a tiež na https://www.facebook.com/inspekciapracesr

Pre informácie o problematike poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a výskume agentúry EU-OSHA v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou navštívte web kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020-2022.

* Zhrnutie – hodnota bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami súvisiacimi s prácou pre spoločnosť  (slovenský preklad nie je dostupný – môžete si stiahnuť dokument v PDF v češtine).