Nákup - stravné lístky

Identifikačné číslo : 2019000559
24. októbra 2019

Dodávateľ:

Meno : DOXX - Stravné lístky, s.r.o.
Adresa : Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO : 36391000
Cena s DPH : 4500 €
Objednávka :
Zmluva : NIP/2016/10