Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
202100088 Vykonanie testovania 23.02.21
202100087 Pranie 19.02.21
202100086 Seminár „Nové trendy a moderná správa registratúry“ 19.02.21
202100085 Nákup PHM od 01.02. – 15.02.2021 19.02.21
202100084 online prístup „Stavebný zákon“ 19.02.21
202100083 webinár „Zmeny v mzdovej učtárni“ 19.02.21
202100082 Rozšírenie licencie ESET do 30.06.2022 19.02.21
202100081 Nákup – multifunkčná tlačiareň 19.04.21
202100080 Zhotovenie vizitiek 16.02.21
202100079 Vykonanie testovania 16.04.21