Faktúra Popis Evidované
2019000678 Školenie Balík MS Office – 5 účastníkov
2020000105 Cestovné poistenie
202000222 Mobilné stanice za 04/2020
2019000510 Poistenie motorového vozidla
NIP/2019/521 Havarijné poistenie motorového vozidla