Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
31121086 nákup materiálu – ML 11.07.12
120100831 seminár 11.07.12
201206155 práce a služby v oblasti IT 06/12 11.07.12
520612 anglický jazyk 06/12 11.07.12
9740160445 telefónne hovory za 06/12 10.07.12
0739166174 telefónne hovory za 05/12 10.07.12
87270612 transakcie kartami Diners 06/12 10.07.12
541200445 prenájom zásobníkov II. štvrťrok – ML 10.07.12
9339083133 elektrická energia 06/12 – ML 10.07.12
9000609421 poštový úver za 06/12 10.07.12