Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2619005754 nákup potravín – ML 15.04.12
167544 systémový servis za II. štvrťrok 15.04.12
2012016 pranie a žehlenie bielizne 15.04.12
1620120139 vývoz kalov a tukov ML 15.04.12
4446180183 pripojovací poplatok – vyúčtovanie zálohovej faktúry 15.04.12
87270100 úhrada transakcií kartami Diners 15.04.12
6230030359 nákup čistiaci prostriedok – NIP a ML 11.04.12
120383 nákup pneumatík – AUDI 11.04.12
9339083130 elektrická energia – ML 11.04.12
9000590849 poštové služby 11.04.12