Prenájom priestorov, občerstvenie

Identifikačné číslo : 2019000565
25. októbra 2019

Dodávateľ:

Meno : Hotel Saffron
Adresa : Radlinského 27,Bratislava
IČO : 45519587
Cena s DPH : 331,80 €
Objednávka : 1442019
Zmluva :