Revízia spotrebičov, náradia - Malá Lučivná, Huty

Identifikačné číslo : 202000563
26. novembra 2020

Dodávateľ:

Meno : ESOMAΩs.r.o - Ing. Miroslav Matula
Adresa : Martinegova 28,Bratislava
IČO : 50937090
Cena s DPH : 913,20 €
Objednávka : 1342020
Zmluva :