Preskočiť na obsah

Spoločnosť Slovenské elektrárne a. s. poskytli Národnému inšpektorátu práce (NIP) na základe žiadosti o sprístupnenie propagačných a osvetových materiálov materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v špecifickom prostredí elektrárne. Spoločnosť Slovenské elektrárne a. s. použila pripojené materiály v kampaniach organizovaných pri dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce.

V prílohe môžete nájsť nasledovné materiály:

  • informačnú brožúru „Základné pravidlá bezpečnosti“,
  • materiály ku kampani „Čo ak?“,
  • materiály ku kampani „Nepodceňuj riziko!“.

Materiály využité v minulosti pre zvýšenie prevencie a osvety v oblasti BOZP v prostredí 3. a 4. bloku JE Mochovce môžu byť podkladom ako aj inšpiráciou pre zvýšenie prevencie a osvety v oblasti BOZP pre ďalších zamestnávateľov, ktorí venujú náležitú pozornosť oblasti BOZP.

NIP aj touto cestou vyjadruje poďakovanie spoločnosti Slovenské elektrárne a. s. za poskytnutie uvedených materiálov a za prejavený záujem o zvýšenie prevencie a osvety v oblasti BOZP a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce.