Preskočiť na obsah

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. poskytla na základe žiadosti o sprístupnenie propagačných a osvetových materiálov Národnému inšpektorátu práce (NIP) materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Materiály využité v minulosti pre zvýšenie prevencie a osvety v oblasti BOZP môžu byť podkladom ako aj inšpiráciou pre zvýšenie prevencie a osvety v oblasti BOZP pre ďalších zamestnávateľov, ktorí venujú náležitú pozornosť oblasti BOZP.

V prílohe môžete nájsť nasledovné materiály:

  • brožúra „Ochranné pásma“,
  • plagát „Dodržuj 5 pravidiel, zachránia ti život“,
  • materiály ku kampani „Úraz na schodisku“.

NIP aj touto cestou vyjadruje poďakovanie spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. za poskytnutie uvedených materiálov a za prejavený záujem o zvýšenie prevencie a osvety v oblasti BOZP a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce.

Prílohy