nákup kancel.potrieb

Identifikačné číslo : 0032021
12. januára 2021

Dodávateľ:

Meno : GGT a.s.
Adresa : Prístavná 1,Bratislava
IČO : 35791829
Zmluva :
Cena s DPH : 200 €
Podpis : Bc. Hedviga Machayová, MBA - generálna riaditeľka