nákup video a audio konferenčný systém

Identifikačné číslo : 1272020
12. októbra 2020

Dodávateľ:

Meno : AUTOCONT s.r.o.
Adresa : Bardejovská 1/C,Košice
IČO : 36396222
Zmluva :
Cena s DPH : 1985,88 €
Podpis : Bc. Hedviga Machayová, MBA - generálna riaditeľka