Objednávka Popis Evidované
201100003 Nábytok 17.01.11
201100004 Ochranné pomôcky 17.01.11
201100005 Oprava automobilu 17.01.11
201100002 Vizitky 17.01.11
201100001 Letenka 17.01.11
4500032779 potraviny – VRS Malá Lučivná -
4500032766 nákup elektromateriálu – ML -
4500029544 nákup potravín ML -
4500011561 verej.osvetlenie spotreb.energia ML -
0012021 nákup xerografický papier