Preskočiť na obsah
Objednávka Popis Evidované
4500011650 nákup potravín ML 26.01.12
4500011651 nákup potravín ML 26.01.12
4500011652 nákup potravín ML 26.01.12
4500011571 Oberon licencia na r.2012 ML 23.01.12
4500011562 štvrťročná aktualiácia softvéru 23.01.12
4500011502 nákup potranín ML 16.01.12
4500011467 nákup potravín ML 15.01.12
4500011453 práca a služby v oblasti IT 12.01.12
4500011454 vyúčtov.predplat.2011 Úplné znenie zákonov 12.01.12
4500011434 prevent.protipož.prehliadka 2011 ML 11.01.12