Preskočiť na obsah
Objednávka Popis Evidované
0572021 nákup čipové karty a čítačky 23.04.21
4500050291 preventívna protipožiarna prehliadka ML 19.04.21
4500050285 členský príspevok 2021 19.04.21
0562021 nákup kancel.nábytku 16.04.21
0552021 čistenie, tepovanie, dezinfekcia služob.motorových vozidiel 13.04.21
0542021 disky pre služob.motorov.vozidlo 13.04.21
0532021 diagnostika služobn.motorov.vozidla 09.04.21
4500050187 cestovné poistenie 09.04.21
4500050162 seminár 07.04.21
4500050153 havarijné poistenie 07.04.21