pranie a žehlenie prádla

Identifikačné číslo : 0062021
12. januára 2021

Dodávateľ:

Meno : Peter Grejták-LAVANT (čistiareň Prima)
Adresa : Krosnianska 35,Košice
IČO : 33634271
Zmluva :
Cena s DPH : 118 €
Podpis : Bc. Hedviga Machayová, MBA - generálna riaditeľka