Preskočiť na obsah

prednáška "Sociálne právo v cestnej doprave a digitálne tachografy"

Identifikačné číslo : 0882023
23. mája 2023

Dodávateľ:

Meno : Žilinská univerzita v Žiline
Adresa : Univerzitná 8215/1, Žilina
IČO : 00397563
Zmluva :
Cena s DPH : 500 €
Podpis : PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M - generálna riaditeľka